תאור התפקיד :
אחריות ליישום החוק לשיקום נכי נפש בקהילה בתחום אוכלוסיות ייחודיות

בבריאות הנפש, במטרה לשפר ולהתאים שירותי שיקום נכי נפש לאוכלוסיות אלה,

במסגרת האגף לבריאות הנפש.

פיתוח שירותים חדשים והתאמתם לאוכלוסיות ייחודיות בקהילה.

התאמת שירותים לאוכלוסיית נכי הנפש בקהילה שבתחום האחריות, והערכת אופן

היישום שלהם במסגרות השונות על פי מדיניות המשרד, בהתייעצות עם מומחים

רפואיים לאוכלוסיות אלו במשרד הבריאות.

קביעת מדיניות בקרה ופיקוח בתחומי האחריות בתיאום עם הממונה.

קידום הבטחת איכות הטיפול בתחום האחריות.

תכנון בניית כלי בקרה ופיתוח מדדי תוצאה בתחומי האחריות בתיאום עם גורמי

המטה הרלוונטיים.

איסוף ועיבוד נתוני בקרה ופיקוח בתחומי האחריות, והצגת ממצאים מרכזיים בפני

קובעי מדיניות וביצוע תהליכי הערכה לשינוי.

קיום קשר שוטף עם מערך הבקרה והפיקוח במטה ובשטח לתיאום קבלת משוב והפקת

לקחים.

תיאום הפעילויות בנושאי האחריות עם המערך האמבולטורי והאשפוזי.

יצירת קשר עם גורמים משיקים במשרדי ממשלה אחרים ועם מוסדות וארגונים

ציבוריים ופרטיים לצורך קידום שיתופי פעולה ותיאום הפעילות בנושאי האחריות.

אחריות להתעדכנות בתחומים מקצועיים וניהוליים הקשורים לתפקיד.

ביצוע משימות נוספות בתחום המקצועי על פי הנחיית הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף:

****************************

רישיונות/ הסמכה והשכלה:

—————————-

אח/ות מוסמך/ת המוכר/ת על ידי משרד הבריאות ותואר שני בסיעוד או מוכר

בסיעוד כמפורט באתר משרד האוצר בכתובת שלהלן:
-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/degrees/he/academic
,class_AcademicClass_Nurs.pdf

חובה שאחד משני התארים, ראשון או שני, יהיה בסיעוד.

בנוסף, מומחיות בסיעוד בתחום מדיניות ומנהל, עם רישום במדור מומחיות בנושא

זה ותעודה בחתימת האח/ות הארצי/ת וראש/ת מינהל הסיעוד במשרד הבריאות או

התחייבות להשלים מומחיות זו תוך שנתיים מיום הבחירה, כתנאי לשיבוץ קבע

במשרה.

או רישום בפנקס העובדים הסוציאליים, ותואר שני בעבודה סוציאלית או תואר

מוכר בעבודה סוציאלית כמפורט באתר משרד האוצר בכתובת שלהלן:

-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/degrees/he/academic

.class_AcademicClass_Socials.pdf

או תעודת מקצוע מרפא בעיסוק, ותואר שני בריפוי בעיסוק או מוכר בריפוי

בעיסוק כמפורט באתר

משרד האוצר בכתובת שלהלן:

-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/degrees/he/academic

class_AcademicClass_Occupational.pdf

או תואר שני בפסיכולוגיה ורישום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות.

רישום כממוחה/ית בפסיכולוגיה בפנקס המומחים בפסיכולוגיה קלינית, שיקומית או

רפואית.

ניסיון:

———————

6 שנות ניסיון מקצועי מהן ארבע שנות ניסיון בתחום הטיפול

או השיקום בבריאות הנפש, או בתחום הטיפול באוכלוסיות רווחה, או בטיפול

באנשים עם מוגבלויות, או בתחום השירותים החברתיים או בתחום השיקום

התעסוקתי.

בנוסף, שנתיים ניסיון בעבודת מטה בשירות הציבורי או בניהול פרויקטים רחבי

היקף ומרובי ממשקים, רצוי בתחומים הרלוונטיים לתפקיד.

לאחיות- שנות הניסיון ייספרו ממועד ההסמכה/ רישיון

ליתר המועמדים- שנות הניסיון ייספרו מהזכאות לתואר הראשון.

דרישות רצויות נוספות:

**************************

ידע

הכרת המבנה ודרכי הפעולה של מערכת הבריאות ובכלל זה מערכת בריאות הנפש

והשיקום בבריאות הנפש בארץ.

ידע בתחום השיקום בבריאות הנפש, כולל גישות ומגמות.

שפות:

————————–

ידיעת עברית כדי ביטוי בכתב ובע"פ ברמה גבוהה.
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת וכתיבת ספרות מקצועית.
כישורים אישיים:

————————–

יכולת ניהול תיאום וארגון.

ראייה מערכתית.

יכולת קידום והנעה של תהליכים מרובי שותפים.

יכולת ניהול משא ומתן.

יוזמה ויצירתיות.

יכולת תכנון פיקוח והערכה.

יכולת ליצירת שיתופי פעולה בין ארגוניים.

יכולת הנעה ופיקוח על עובדים.

יכולת גבוהה לעבודת צוות ולקיום יחסי אנוש תקינים.

מייל להגשת מועמדות:
einav.mazangia@moh.gov.il

נא לציין במייל את שם המשרה המבוקשת.

דילוג לתוכן