תאור התפקיד :
אחריות לתכלול, תכנון וארגון בקרות שוטפות בבתי חולים כלליים ובמרפאות

כירורגיות פרטיות בתחומים שונים לרבות בקרות רישוי, תיקוני ליקויים ובקרות

פתע במסגרת האגף לרפואה כללית בחטיבת הרפואה.

יישום מדיניות והנחיות החטיבה בכל הקשור לתחום בקרות ושותפות בקביעת נהלים

בתחומי האחריות לשיפור וייעול תהליכי עבודה והטמעתם.

סיוע בייזום ותיאום הבקרות, לרבות בניית תכנית בקרה שנתית, תכנון רב-שנתי,

כתיבת דוחות שוטפים וקשר שוטף מול גורמי המקצוע הרלוונטיים בהתאם.

אחריות לליווי המוסדות המבוקרים בהיערכות לקראת הליך הבקרה והכנת חומרים

מקדימים, תוך שמירה על קשר וליווי הבקרים בתהליך עד להשלמתו ולסגירת דוח

הבקרה, בתיאום עם הממונה והגורמים המקצועיים.

אחריות לריכוז, איסוף ותכלול המידע המתקבל מהליך הבקרות לרבות הפקת דוחות

תקופתיים ושנתיים והצגתם בפני הנהלת האגף לצורך קבלת החלטות על המשך רישוי

מוסדות, בתיאום עם הממונה.

אחריות למעקב ובקרה שוטפים אחר ביצוע תיקוני ליקויים שנתגלו בבקרות, בהתאם

ליעדים שהוצבו לכל מוסד ובכפוף להנחיות הממונה.

שותפות בבניית ופיתוח כלי בקרה ושיטות לאיסוף נתונים, ובכלל זה, אחריות

לפיתוח ותחזוקה של מערכות מידע לניהול תהליך הבקרה על שלביו השונים, בתיאום

עם גורמי המחשוב הרלוונטיים.

אחריות על ביצוע ניטור נתונים שעלו מהבקרות למעקב הדוק ורצוף אחר פרמטרים

משתנים באמצעות מערכות מידע לניהול בקרות, בתחומי האחריות.

ייעוץ ומתן תמיכה והנחיות בתחומי האחריות לגורמים המקצועיים הרלוונטיים.

ריכוז נתונים ארציים וביצוע סקרים בתחום האחריות, הסקת מסקנות ויישומן

בעבודה, בתיאום עם הממונה.

אחריות למעקב והתעדכנות שוטפת אחר התפתחויות בתחומים מקצועיים וניהוליים

הקשורים לתפקיד.

השתתפות בוועדות, פורומים וצוותי עבודה, על פי מינוי ובתיאום עם הממונה.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, על פי הנחיות הממונה.
דרישות המשרה:
דרישות סף

******************************

השכלה:

————————-

השכלה אקדמית )תואר ראשון(*

עדיפות לתואר בתחום רלוונטי כגון: רפואת חירום, מנהל מערכות בריאות, מינהל

ציבורי, מדיניות ציבורית, סיעוד, בריאות הציבור, מדעי המדינה, מדעי הרפואה.

יתרון לבעלי תואר שני באחד מהתחומים המפורטים לעיל.

ניסיון:

————————-

לבעלי תואר ראשון- 4 שנות ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים:

ריכוז נושאים מקצועיים ו/או אדמיניסטרטיביים, פיקוח ובקרה על תהליכי עבודה,

קידום תהליכים ארגוניים, שיפור תהליכי עבודה.

לבעלי תואר שני- 3 שנות ניסיון כנ"ל.

עדיפות לבעלי ניסיון כמפורט לעיל במערכת הבריאות.

דרישות רצויות נוספות

******************************

ידע:

————————-

הכרת מערכת הבריאות ודרכי פעולתה.

הכרת החוקים והתקנות הקשורים לעבודה.

ידע ושליטה בסביבת עבודה ממוחשבת ובמערכות מידע.

שפות:

————————-

ידיעת השפה העברית על בוריה.

ידיעת השפה האנגלית כדי ביטוי בכתב ובע"פ וכדי קריאת ספרות מקצועית.

כישורים אישיים:

————————-

כושר ניהול, תכנון וארגון.

עצמאות ויוזמה.

יכולת הערכה והנעת תהליכים.

ייצוגיות והופעה מול גורמים מקצועיים.

יכולת פיקוח ובקרה.

יכולת הובלה, שיפור וייעול תהליכי עבודה.

יכולת ליצירת שותפויות וקשרי עבודה עם עמיתים.

יכולת לקיים יחסי אנוש תקינים.
מייל להגשת מועמדות:
einav.mazangia@moh.gov.il

נא לציין במייל את שם המשרה המבוקשת.

דילוג לתוכן