תאור התפקיד :
הובלה וקידום הפעילות המחקרית בלשכת הבריאות המחוזית בהתאם ליעדי המחוז

ולתוכנית העבודה השנתית והרב- שנתית.

פיתוח והובלת מחקרים בתחומי בריאות הציבור, ובכלל זה קידום ופיתוח מחקר

לניטור איכות השירות בלשכת הבריאות ובטיפות חלב, חקירת הממשקים בין

השירותים הניתנים לפרט ולקהילה וניטור מתמשך של מדדי איכות השירות.

השתתפות בפיתוח ובניית כלי המחקר ואיסוף הנתונים, לרבות בניית שאלונים

וביצוע בדיקות תוקף.

אחריות לאיסוף וריכוז נתונים ולאחזקת מאגר הנתונים במחקרים שבתחומי

האחריות, ביצוע בקרת איכות על הנתונים הנאספים, לרבות שלמות ונכונות מילוי

השאלונים, בדיקות לוגיות ודיוק הנתונים.

ייזום הצעות ונושאים למחקר, ובכלל זה גיבוש הצעות למחקר והגשתן לגורמי

מימון שונים בארץ ובחו"ל, התאם לנהלים בנושא.

עיבוד וניתוח נתוני המחקר, סיכום תוצאותיו, הסקת מסקנות בהתאם, והצגת

הנתונים בדוחות.

כתיבת סקירת ספרות ומאמרים בתחום המחקר.

ביצוע תחשיבי תקציבים למחקר.

השתתפות בוועדות וצוותי עבודה בלשכה המחוזית ומחוצה לה, בתיאום עם הממונה.

קיום קשר עם הגורמים הרלוונטיים במחוז ומחוצה לו לצורך איסוף נתונים

ועדכונים הדדיים.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, ע"פ הנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות העיסוק

***************************

רישיונות והשכלה:

—————————————-

אח/ות מוסמך/ת המוכר/ת על ידי משרד הבריאות ובעל/ת תואר שני בסיעוד או מוכר

בסיעוד כמפורט בקישור שלהלן:
-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/degrees/he/academic

class_AcademicClass_Nurs.pdf

או

תעודת מקצוע באחד ממקצועות הבריאות: בריפוי בעיסוק או בפיזיותרפיה או

בקלינאות תקשורת, או תזונאי/ת- דיאטן/ית מטעם משרד הבריאות

ותואר אקדמי שני בהתאמה: בריפוי בעיסוק או בפיזיותרפיה או בקלינאות תקשורת,

או בתזונה או מוכר כמפורט באתר משרד האוצר:

-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/degrees/he/academic

class_AcademicClass_Occupational.pdf

-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/degrees/he/academic

class_AcademicClass_Physiotherapy.pdf

-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/degrees/he/academic

class_AcademicClass_Clinican.pdf

-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/degrees/he/academic

class_AcademicClass_Diet.pdf

או

השכלה אקדמית, תואר שני באחד מהתחומים הבאים: בריאות הציבור, אפידמיולוגיה,

סטטיסטיקה, ביו-סטטיסטיקה, חקר ביצועים, מדעי הרפואה, במדעי הטבע, מדעי

החיים.

רצוי תואר שלישי באחד מתחומים אלה.

ניסיון:

——————————–

לבעלי תואר שני- 3 שנות ניסיון בניהול ו/ או הובלת מחקר, או במעורבות

משמעותית בביצוע מחקר.

לבעלי תואר שלישי- שנתיים ניסיון כמצוין לעיל.

שנות הניסיון יימנו ממועד הזכאות לתואר ראשון.

דרישות רצויות נוספות

***************************

ידע:

——————————–

ידע בניתוח ועיבוד נתונים רצוי בתחום הבריאות.

ידע בשימוש בתוכנות סטטיסטיות כגון SAS, SPSS .

ידע במחקר ובשיטות מחקר אפידמיולוגיות.

שליטה במונחים בתחום הבריאות והרפואה המונעת.

הכרה של מערכת הבריאות ודרכי פעולתה.

שפות:

——————————–
ידיעת השפה העברית, כדי ביטוי בכתב ובע"פ ברמה גבוהה וקריאת ספרות מקצועית.
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאה וכתיבה של ספרות מקצועית.

כישורים אישיים:

——————————–

כושר תכנון תיאום וארגון.

יכולת מחקרית, וכתיבה מדעית.

יכולת הסקת מסקנות מנתונים.

ראייה מערכתית.

יכולת ללמידה עצמית ברמה גבוהה.

כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.
מייל להגשת מועמדות:
einav.mazangia@moh.gov.il

נא לציין במייל את שם המשרה המבוקשת.

דילוג לתוכן