תאור התפקיד :
סיוע בריכוז נושא במסגרת שירות המזון הארצי.

עשוי/ה לרכז באופן עצמאי תת נושא אחד או יותר בתיאום עם הממונה.

ייעוץ ומתן חוות דעת מקצועית למנהל השירות וליחידות המשרד וגורמים נוספים

העוסקים במזון בנושאי הטיפול.

פיתוח וייעול שיטות עבודה בתחומי הריכוז שבטיפולו/ה.

סיוע בריכוז נתוני בדיקה על יישום התקנים הבינלאומיים בתחום המזון

במפעלים ועסקים לייצור וליבוא מזון, לשם פיקוח ומתן היתרים כנדרש.

השתתפות ביישום, הכנה, עיבוד ועדכון תקנות ותקנים למזון בתחומי הטיפול.

קיום קשר עם אנשי מקצוע במשרד ומחוצה לו, בנושאי הטיפול.

ריכוז נתונים ארציים מספרות מקצועית וממאגרי מידע, סקרים ומחקרים בנושאי

הטיפול.

ייזום והשתתפות בסקרים ומחקרים, ובכלל זה ריכוזם, איסוף נתונים, הסקת

מסקנות ויישומן בעבודה בתיאום עם הממונה.

ייזום, ארגון והשתתפות בהשתלמויות מקצועיות לעוסקים בתחום הפיקוח על המזון.

השתתפות בצוותים מקצועיים ובוועדות ע"פ מינוי מהגורם המוסמך ובתיאום עם

הממונה.

הפצת ופרסום נהלים והוראות, בתיאום עם הממונה.

הכנת דיווחים, חוות דעת וסיכומים מקצועיים ע"פ נהלי הדיווח בשירות וע"פ

הנחיות הממונה.

בחינה ואישור של יישום מערכות בקרת איכות בקרב יבואנים על בסיס HACCP.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, ע"פ הנחיות הממונה.

דרישות סף:
************************

רישיונות:

————————

למהנדסים- רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
השכלה:
———————–

תואר ראשון בהנדסת מזון או בהנדסה כימית )במגמת מזון(, או בטכנולוגיה של

המזון או במדעי המזון, או במדעי החקלאות.

רצוי תואר שני.

ניסיון:

—————————————-

לבעלי/ות תואר ראשון – 3 שנות ניסיון בתחום המקצועי.

לבעלי/ות תואר שני – 2 שנות ניסיון בתחום המקצועי.

דרישות רצויות נוספות

*****************************

ידע:

—————————–

רצויה השתלמות מוכרת בתחום הריכוז.

הכרת החוקים והתקנות הקשורים לעבודה.

היכרות עם שרשרת הפיקוח בכניסה של מזון לישראל.

ידע ביישום הוראות בינלאומיות ורגולציה חכמה בתחום ייבוא מזון ופיקוח מבוסס

ניהול סיכונים במזון.

שפות:

—————————————-

ידיעת השפה העברית, כושר ביטוי בכתב ובע"פ.

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

כישורים אישיים:

—————————————-

יכולת ארגון ושיפור תהליכי עבודה.

יכולת הפעלת שיקול דעת ושיפוט במסגרת התפקיד.

יכולת הצגה של נושאים.

יכולת כתיבת מסמכים ודוחות ברמה גבוהה.

יכולת עבודה בשיתוף פעולה.

כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.
מייל להגשת מועמדות:
einav.mazangia@moh.gov.il

נא לציין במייל את שם המשרה המבוקשת.

דילוג לתוכן