תאור התפקיד :
אחריות ארצית לריכוז וקידום הטיפול באחד מהתחומים הבאים במסגרת היחידה

הארצית לפיזיותרפיה: גריאטריה, קהילה, בריאות הנפש, ילדים, שיקום ובתי

חולים, בהתאם לנהלי משרד הבריאות וחטיבת הרפואה.

שותפות בקביעת מדיניות ברמה הרגולטורית בפיזיותרפיה ובתחום האחריות בפרט,

לרבות גיבוש וכתיבה של נהלים והנחיות מקצועיות ובקרה על יישומם.

אחריות לקידום ופיתוח התחום המקצועי ברמה הארצית תוך איתור צרכים משתנים

וייזום פעולות מקדמות לשיפור תהליכי עבודה ומיומנויות מקצועיות, לרבות

תוכניות הדרכה, ימי עיון, השתלמויות ומחקר.

פיקוח ובקרה על מוסדות ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים בתחום האחריות.

הנחיית פיזיותרפיסטים/ות בכירים/ות וקבוצות עבודה באופן מרוכז או פרטני

בנושאי ניהול, בקרה וקידום איכות בתחום האחריות.

ייעוץ מקצועי בתחום האחריות לרבות הדרכה בפיתוח, בתכנון ובהקמה של שירותים

חדשים.

ייצוג המשרד בתחום המקצועי בפורומים, בוועדות מקצועיות ובצוותי עבודה במשרד

ומחוצה לו, עפ"י מינוי מהגורם המוסמך ובתיאום עם הממונה.

קיום קשרי עבודה ושיתופי פעולה עם מוסדות וארגונים ממשלתיים, ציבוריים

ופרטיים הקשורים לתחום האחריות או לתחומים משיקים לתיאום הפעילות במקצוע

הפיזיותרפיה וייצוג התחום המקצועי.

הכנת דוחות, ניירות עמדה וחוות דעת בתחום האחריות, בהתאם לצורך.

התעדכנות שוטפת בהתפתחויות המקצועיות בתחום, בארץ ובעולם, והטמעתן בעבודה

בהתאם לצורך ובתיאום עם הממונה.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, ע"פ הנחיית הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף

*******************************

רישיונות:

——————–

תעודת מקצוע פיזיותרפיסט/ית מטעם משרד הבריאות בהתאם לקבוע בחוק הסדרת
העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח-2008.
השכלה:

——————–

תואר שני בפיזיותרפיה או מוכר בפיזיותרפיה כמפורט באתר משרד האוצר בכתובת

שלהלן:

-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/degrees/he/academic

class_AcademicClass_Physiotherapy.pdf

ניסיון**:

——————–

6 שנות ניסיון מקצועי בפיזיותרפיה.

רצוי ניסיון בתחום המקצועי הרלוונטי )גריאטריה/ ילדים/ קהילה/ בתי חולים/

שיקום/ בריאות הנפש(.

עדיפות לבעלי ניסיון בתפקיד ניהולי במערכת הבריאות.

דרישות רצויות נוספות

*******************************

ידע:

———————

היכרות עם מערכת הבריאות בארץ ודרכי פעולתה.

הכרת החוקים והתקנות הקשורים בעבודה.

ידע ושליטה בסביבת עבודה ממוחשבת ומאגרי מידע.

שפות:

———————

ידיעת השפה העברית על בוריה, כדי ביטוי בכתב ובע"פ ברמה גבוהה.

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

כישורים אישיים:

———————

ראייה מערכתית רחבה בתחום הפעילות.

כושר ניהול, תיאום תכנון וארגון.

כושר ייעול ושיפור שיטות עבודה.

יכולת הנעת וקידום תהליכים מרובי ממשקים.

יכולת עבודה בצוות רב מקצועי.

יכולת הדרכה והנחייה.

ייצוגיות והופעה מול גורמים מקצועיים.

יכולת לקיים יחסי אנוש טובים.

הערות

*******************************

* בפרסום מכרז יש לציין את התחום המקצועי הרלוונטי.

** למועמדים שאישור זכאותם לתואר הראשון בפיזיותרפיה ניתן מתאריך-31.1.2011
ואילך, הניסיון ייספר ממועד קבלת תעודת המקצוע בפיזיותרפיה, מטעם משרד
הבריאות.

למועמדים שאישור זכאותם לתואר הראשון בפיזיותרפיה ניתן עד לתאריך 30.1.2011

אשר צברו ניסיונם עד לתאריך 30.1.2011, הניסיון ייספר ממועד הזכאות לתואר.

למועמדים שאישור זכאותם לתואר הראשון בפיזיותרפיה ניתן עד לתאריך 30.1.2011

אשר צברו ניסיון לאחר ה-31.1.2011 הניסיון ייספר ממועד קבלת תעודת המקצוע

בפיזיותרפיה, מטעם משרד הבריאות.

מייל להגשת מועמדות:
einav.mazangia@moh.gov.il

נא לציין במייל את שם המשרה המבוקשת.

דילוג לתוכן