תאור התפקיד :
סיוע לפסיכיאטר/ית האזורי/ת / מחוזי/ת בביצוע פעילות מקצועית בתחום שרותי

בריאות הנפש בלשכת בריאות אזורית/מחוזית באיזור עליו מופקדת הלשכה, על פי

מדיניות הנהלת הלשכה והגורמים המקצועיים במשרד.

עשוי/ה לרכז באופן עצמאי, נושא אחד או יותר, בתיאום עם הממונה.

מילוי מקום הממונה בהעדרו/ה.

סיוע בפיקוח על השירותים לבריאות הנפש באזור/מחוז.

סיוע בייזום ופיתוח של כלי בקרה והפעלתם בתהליכי הערכה בתחומי אחריותו/ה

לשם אבטחת הטיפול הנפשי לסוגיו, הניתן באיזור/מחוז )כגון: מוסדות בריאות

הנפש, הוסטלים לדיור מוגן, מפעלי תעסוקה מוגנים, מועדונים לחולי נפש(.

סיוע בפעילות הקשורה לאבטחת רצף טיפולי לחולה המטופל/ת בבית החולים

ובקהילה.

אחריות למתן הוראה לבדיקה, אשפוז וטיפול מרפאתי כאמור בחוק טיפול בחולי

נפש.

נתינת חוות דעת לבתי משפט בנושאי האחריות.

השתתפות בבירור תלונות ופניות ציבור, קיום קשר עם הפונים ומתן תשובות

בנושאי האחריות.

סיוע בהערכות בתחומי בריאות הנפש במצבי שעת חירום.

סיוע בהכנת נהלים והוראות.

סיוע לפסיכיאטר/ית מחוזי/איזורי בהכרעה בהסתייגויות לגבי המשך מימון

אשפוז/טיפול של המטופלים, בין הנהלת בית החולים לקופה.

השתתפות בתכניות לחינוך לבריאות ופעולות הקשורות לקידום בריאות, בנושאי

אחריותו/ה באזור/מחוז.

הדרכת עובדי הצוות הרב מקצועי בבריאות הנפש ופתרון בעיות מקצועיות על פי

הצורך.

קיום קשר עם גורמים מקצועיים במשרד ומחוצה לו בכל נושאי האחריות.

השתתפות בוועדות ובצוותי עבודה, על פי מינוי מהגורם המוסמך ו/או בתיאום עם

הממונה.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, על פי הנחיות הפסיכיאטר/ית האזורי/ת
/ מחוזי/ת.
דרישות המשרה:

דרישות סף:

**************************

רישיונות:

—————————————-

רישיון ישראלי לעסוק ברפואה.

מומחיות:

—————————————

פסיכיאטריה.

ניסיון:

—————————————-

ניסיון של שנה לאחר קבלת תואר מומחה.

דרישות רצויות נוספות:

******************************

ידע:

—————————————-

הכרת המבנה של שירותי הבריאות בישראל.

הכרת החוקים והתקנות הקשורים לעבודה.

שפות:

—————————————-

ידיעת השפה העברית.

ידיעת שפה לועזית כדי ביטוי בכתב ובעל פה.

כישורים אישיים:

—————————————-

כושר ניהול וארגון.

כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.

בנוסף לתהליכי הבחירה, איוש המשרה מותנה במינוי השר בהתאם להוראות החוק.
מייל להגשת מועמדות:
einav.mazangia@moh.gov.il

נא לציין במייל את שם המשרה המבוקשת.

דילוג לתוכן