תאור התפקיד :
טיפול בדגימות המתקבלות מגורמים שונים, תוך הקפדה על כללי הבטיחות והגיהות

המקובלים במעבדה.

ביצוע הבדיקות הנדרשות ברמה מקצועית נאותה ועל פי נהלי המעבדה המאושרים על

ידי הממונה.

יישום כללי הבטחת איכות ובקרת איכות פנימית וחיצונית, המקובלים במעבדה,

כחלק מהעבודה השוטפת.

ניהול רישום שוטף במהלך הבדיקה של המדדים הנקבעים, הפניית תשומת ליבו

של הממונה לתוצאות חריגות ופועל/ת על פי הנחיותיו.

עיבוד נתוני הבדיקות והעברתם לממונה לאישור.

רישום תוצאות הבדיקה בספרי המעבדה ובתוכנות מחשב ייעודיות, והפצתן

לגורם המפנה.

סיוע בעריכת מחקרים וסקרים.

הכנת מצעים וריאגנטים וביצוע פעולות תחזוקה, ניקיון וחיטוי כנדרש.

ביצוע תפקידים נוספים בתחום המקצועי, על פי הנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף

******************************

השכלה:

——————————

תואר ראשון במדעי החיים, או במדעי הטבע, או במדעי הרפואה, או במדעי המעבדה

הרפואית, או בכימיה, או בביוכימיה, או בביוטכנולוגיה, או בהנדסת

ביוטכנולוגיה או בגנטיקה, או בחקלאות, או ברוקחות, או ברפואה, או ברפואה

וטרינרית, או בתזונה*.

במעבדה רפואית או במרכז ארצי רפואי – על העובד להיות בעל הכרה במעמד של

עובד מעבדה רפואית אקדמאי מטעם משרד הבריאות **.

ניסיון:
——————————
ניסיון לעובד מעבדה מתקדם: לאחר מיצוי המסלול של עובד מעבדה.

דרישות רצויות נוספות

******************************

שפות:

——————————

כושר הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית.

ידיעת השפה האנגלית.

הערות:

——————————

ע.מ.מ. יכול להתקדם עד דרגה א1 בשיא מסלול הקידום.

* במעבדות לבדיקות מזון ומים בתחום מיקרוביולוגיה – רשאים להגיש מועמדות גם

בעלי תואר באחד המקצועות הבאים: הנדסת מזון, מדעי המזון, הנדסה פרמצבטית

הנדסת סביבה, או בעלי תעודת סיום של בי"ס מוכר דו שנתי, במסלול עובד מעבדה

רפואית מוסמך או הנדסאים באחד מהתחומים הבאים : ביוטכנולוגיה, סביבה.

במעבדות לבדיקות מזון ומים בתחום כימיה – רשאים להגיש מועמדות גם בעלי תואר

באחד המקצועות הבאים: הנדסת מזון, מדעי המזון, הנדסת כימיה, הנדסה

פרמצבטית , הנדסת סביבה, או בעלי תעודת סיום של בי"ס מוכר דו שנתי, במסלול

עובד מעבדה רפואית מוסמך או הנדסאים באחד מהתחומים הבאים : ביוטכנולוגיה,

כימיה תרופתית, סביבה.

במעבדות לאנטומולוגיה – רשאים להגיש מועמדות גם בעלי תואר באחד המקצועות

הבאים: הנדסת מזון, מדעי המזון, הנדסת סביבה, או בעלי תעודת סיום של בי"ס

מוכר דו שנתי, במסלול עובד מעבדה רפואית מוסמך או הנדסאים באחד מהתחומים

הבאים : ביוטכנולוגיה, סביבה.

מועמדים בעלי תואר בהנדסה, הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, ידורגו

בדירוג המהנדסים במתח דרגות 36-40.

מועמדים בעלי תעודת הנדסאי/ת, הרשומים בפנקס ההנדסאים והטכנאים, ידורגו

בדירוג ההנדסאים והטכנאים במתח דרגות 36-40.

** במעבדה רפואית או במרכז ארצי רפואי – רשאי להגיש מועמדות גם בוגר תואר

אקדמי במדעי החיים, או במדעי הטבע, או במדעי הרפואה, או במדעי המעבדה

הרפואית, או בכימיה, או בביוכימיה, או בביוטכנולוגיה, או בהנדסת

ביוטכנולוגיה או בגנטיקה, או בחקלאות, או ברוקחות, או ברפואה, או ברפואה

וטרינרית, או בתזונה, אשר יידרש להשלים את כל החובות הנדרשים לקבלת תעודת

הכרה במעמד כעובד מעבדה רפואית אקדמאי, במהלך תקופת הסטאז'.

עובד אשר לא יעמוד בדרישות כאמור (כולל הבחינה), תופסק העסקתו לאלתר.

מייל להגשת מועמדות:
einav.mazangia@moh.gov.il

נא לציין במייל את שם המשרה המבוקשת.

דילוג לתוכן