תאור התפקיד :
אחריות להכנה ויישום תוכנית הפיקוח הוטרינרי, במסגרת היחידה הוטרינרית,

בהתאם להנחיות וקווי פעולה כלליים של מנהל/ת היחידה הוטרינרית.

ייעוץ לממונה בכל הקשור לקביעת מדיניות פיקוח וביצועה בתחומים שבאחריותו/ה.

אחריות להכנה ועדכון שיטות ודפוסי עבודה ליישום והטמעת מדיניות

הפיקוח, בתיאום עם הממונה.

ייזום שיטות פיקוח ובקרה חדישות לנושאים שבאחריותו/ה, בתיאום עם הממונה.

ריכוז נושאים ע"פ הנחיית הממונה כגון:מתן הדרכה וייעוץ ללשכות הבריאות

וגורמים נוספים העוסקים בבריאות בנושאים שבטיפולו/ה.

השתתפות בסקרים בתחומי אחריותו/ה, ובכלל זה דיגומים, ריכוז הנתונים, הסקת

מסקנות ויישומן בעבודה, בתיאום עם הממונה.

סיוע בריכוז נתונים ארציים ובתחזוקת מאגרי מידע בתחום.

ייזום איתור מקורות מידע.

ייזום, ארגון, והשתתפות בהשתלמות מקצועיות לעוסקים בנושאים שבאחריותו/ה.

השתתפות בוועדות ובדיווחים מקצועיים, ע"פ מינוי מהגורם המוסמך, ובתיאום

עם הממונה.

קיום קשר עם מוסדות וארגונים חוץ משרדיים, בארץ ובחו"ל, בנושאים

שבאחריותו/ה, בתיאום עם הממונה.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, ע"פ הנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף:

**************************************

רישיונות:

—————

רישיון ישראלי לעסוק ברפואה וטרינרית בהתאם לקבוע בחוק הרופאים הווטרינרים,

תשנ"א-1991.

קורסים / מומחיות:

—————
לרופא/ה מומחה/ית – מומחיות בבריאות הציבור הווטרינרית.
עדיפות למסיימי קורס בבריאות הציבור בווטרינרית.

ניסיון:

—————————————-

עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום בריאות הציבור.

דרישות רצויות נוספות

**************************************

ידע:

—————————————-

ידע בתחום מיקרוביולוגיה של המזון.

הכרת השימוש במערכות מידע ממוחשבות וידע בתוכנות לעיבוד נתונים.

הכרת חקיקת המזון.

שפות:

—————————————-

ידיעת השפה העברית.

ידיעת שפה לועזית כדי קריאה וכתיבה של ספרות מקצועית המקובלת בארץ.

כישורים אישיים:

———————–

כושר ניהול וארגון.

כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.

יכולת הצגת נושאים מול קהל.

הערות

———————–

נדרש רישיון נהיגה ב' ישראלי בתוקף.

מייל להגשת מועמדות:
einav.mazangia@moh.gov.il

נא לציין במייל את שם המשרה המבוקשת.

דילוג לתוכן