תאור התפקיד :
ריכוז, בירור תלונות ופניות בתחומי רפואת שיניים, כולל תלונות נגד רופאי

שיניים, טכנאי שיניים, שינניות, מכונים ומעבדות, ברמה ארצית, במסגרת האגף

לאבטחת איכות.

קבלת תלונות בתחומי רפואת שיניים, אישור קבלתן ואיסוף חומר הדרוש לבירור

תוך פניה לנילון, ע"פ הצורך.

עשוי/ה לפנות לחוות דעת של מומחה ו/או לקיים דיון עם מספר גורמים, בנושאי

התלונה.

קיום קשר עם המלין ו/או הנילון לבירור פרטים נוספים, ע"פ הצורך.

אחריות למתן חשיבה מסכמת בכל נושא, למלין.

קיום קשר שוטף עם רופאי השיניים במחוזות בכל נושאי הטיפול ומעקב אחר

המלצות.

קבלת דיווחים שוטפים מרופאי שיניים במחוזות על בירור תלונות המתבצעים

ישירות על ידם.

קיום התיעצויות עם הלשכה המשפטית בכל נושאי אחריותו/ה.

ייעוץ לעובדי האגף בנושאי אחריותו/ה.

הכנת סיכומים ודיווחים סטטיסטיים שנתיים ואחרים על התלונות בנושאי רפואת

שיניים.

הכנת המלצות וחוות דעת על פיתוח שיטות עבודה ונהלים לבדיקת תלונות ופעולה

כתוצאה ממסקנותיהן, לממונה.

קיום קשר עם מוסדות וארגונים פרטיים במשרד ומחוצה לו, בכל נושאי אחריותו/ה.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, ע"פ הנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

השכלה

——————

רשיון ישראלי לעסוק ברפואת שיניים.

ניסיון

—————–

רצוי נסיון בטיפול בתלונות.
שפות
——————

ידיעת השפה העברית כדי ביטוי בכתב ובע"פ.

ידיעת שפה לועזית כדי ביטוי בכתב ובע"פ וקריאת ספרות מקצועית.

כישורים אישיים

—————–

כושר לקיים יחסי אנוש נאותים עם ציבור מגוון.

מייל להגשת מועמדות:
einav.mazangia@moh.gov.il

נא לציין במייל את שם המשרה המבוקשת.

דילוג לתוכן