תאור התפקיד :
ריכוז ויישום סטנדרטים ונהלים הנוגעים לרישוי מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים

ואלכוהול במערך הטיפול בהתמכרויות במסגרת המחלקה לטיפול בהתמכרויות באגף

לבריאות הנפש.

קידום חקיקה בתחום פיקוח ובקרה על מסגרות טיפול.

ייעוץ למנהל/ת המחלקה וסיוע בנושאים הקשורים לתכנון מערך הטיפול בהתמכרות

לחומרים פסיכו-אקטיבים, תרופות והתמכרות התנהגותית.

הגדרת קריטריונים ונהלים לרישוי, רישום, דיווח, פיקוח ובקרה, בקרת איכות על

הטיפול בהתמכרות לחומרים פסיכו-אקטיביים והתמכרות התנהגותית.

עדכון ופיתוח כלי משוב ובקרה, בשיתוף עם גורמים במשרד וביחידותיו, על

הפעולות בתחום הטיפול בהתמכרות לחומרים פסיכו-אקטיביים, לתרופות והתמכרות

התנהגותית.

פיתוח כלים לפיקוח ובקרה וריכוז ביצוע בקרות על קופות החולים בנושאים

הקשורים להתמכרות לחומרים פסיכואקטיבים, תרופות והתמכרות התנהגותית.

השתתפות בהסקת מסקנות על איכות הטיפול ובהטמעתן בעבודה השוטפת ביחידות

העוסקות בטיפול בהתמכרויות באמצעות המפקחים האזוריים המופקדים על לשכות

הבריאות.

הכשרה, עדכון ידע, ופיקוח על עבודת המפקחים האזוריים.

ריכוז הגדרת צרכי המערכת ביישום טכנולוגיות טיפוליות חדישות והגדרת

הקריטריונים למימוש והפעלה במערך ההתמכרויות.

ריכוז הטיפול בפטורים, מכרזים של מוסדות לטיפול בהתמכרויות בשת"פ עם מנהל/ת

המחלקה.

ריכוז ארצי של תלונות ופניות למחלקה, תיאום מתן פתרונות לפניות בתחום

הטיפול, תוך יידוע ושת"פ עם הפסיכיאטרים האזוריים/מחוזיים והגורמים השונים

והבינמשרדיים הנוגעים בדבר.

ריכוז נתונים ארציים הנוגעים לספקי שירות, לצרכים בתחום טיפול בהתמכרות

לחומרים פסיכו- אקטיביים, תרופות והתמכרות התנהגותית.

השתתפות בפיתוח תכניות הדרכה הנוגעות להטמעת חידושים ויישום סטנדרטים
שבתחום האחריות ובתיאום עם הממונה.
מתן הרצאות להעשרת ועדכון הידע בקרב צוותים רפואיים ופרא-רפואיים עפ"י

הנחיות הממונה.

השתתפות בסקרים ומחקרים בנושאי האחריות, הסקת מסקנות ויישומן בעבודה,

בתיאום עם הממונה.

השתתפות בוועדות בין – משרדיות, וועדות בכנסת וייצוג המחלקה בכנסים, ישיבות

ועוד.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, ע"פ הנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף

*******************************

רישיונות:

————————-

רישיון ישראלי לעסוק ברפואה בהתאם לקבוע בפקודת הרופאים ]נוסח חדש[,

תשל״ז-1976.

השכלה ומומחיות:

————————-

לרופא/ה תחומי/ת (דרגות 3-6): תעודה מוכרת של בוגר קורס אקדמאי בהיקף של

400 שעות בתחום רפואת התמכרויות**.

לרופא/ה מומחה/ית (דרגות 4-7): תואר מומחה בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה של

הילד והמתבגר בהתאם לקבוע בתקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות(,

תשל"ג 1973.*

יתרון לבעלי קורס בתחום רפואת התמכרויות.

עדיפות לרופא/ה מומחה/ית בפסיכיאטריה.

ניסיון:

————————-

שנת ניסיון מקצועי בתחום רפואת התמכרויות או 2 שנות ניסיון מקצועי בבריאות

הנפש.

לרופא/ה מומחה/ית בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר- לא נדרש

ניסיון קודם.

דרישות רצויות נוספות

*******************************

ידע:

————————-

הכרת דרכי פעולתה של מערכת הטיפול בהתמכרויות בארץ.

הכרת החוקים והתקנות הקשורים בעבודה.

ידע ושליטה בסביבת עבודה ממוחשבת ומאגרי מידע.

שפות:
————————-
ידיעת השפה העברית כדי ביטוי בכתב ובע"פ ברמה גבוהה.

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת וכתיבת ספרות מקצועית המקובלת בארץ.

כישורים אישיים:

————————-

יכולת עבודה בצוות רב-מקצועי.

כושר ניהול, ארגון ושיפור תהליכי עבודה.

כושר הפעלת שיקול דעת והבחנה בין עיקר וטפל.

כושר קבלת החלטות במצבי חירום או לחץ.

ייצוגיות ורשמיות בפני פורומים מקצועיים.

יכולת להגדרת מטרות ויעדים.

יכולת כתיבה בתחום ניהול ומדיניות )פרוטוקולים, ניירות עמדה, נהלים וכו'(.

כושר לנהל יחסי אנוש תקינים.

הערות

*******************************

* רשאים להגיש מועמדות גם רופאים בעלי מומחיות באחד מהתחומים הבאים: רפואה

לשיכוך כאב, רפואת משפחה, רפואה פנימית, הרדמה, נוירולוגיה / נוירולוגית

ילדים, ובכפוף לעמידה בנוסף באחד מהתנאים הבאים:

א. תעודה מוכרת של בוגר קורס אקדמאי בהיקף של 400 שעות בתחום רפואת

התמכרויות.

ב. שנת ניסיון מקצועי בתחום רפואת התמכרויות או 2 שנות ניסיון מקצועי

בבריאות הנפש.

** רשאים להגיש מועמדות גם רופאים תחומיים שאינם עומדים בדרישת קורס אקדמאי

בהיקף של 400 שעות בתחום רפואת התמכרויות ובתנאי שיתחייבו להשלימו תוך

תקופה של 3 שנים.

מייל להגשת מועמדות:
einav.mazangia@moh.gov.il

נא לציין במייל את שם המשרה המבוקשת.

דילוג לתוכן