תאור התפקיד :
ביצוע הערכת טכנולוגיות (תרופות ושאינן תרופות), במסגרת עבודת עדכון סל

שירותי הבריאות, על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, במסגרת המינהל לטכנולוגיות

רפואיות ותשתיות.

איסוף מידע לוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות ולוועדת המשנה

ממקורות שונים, לרבות קופות החולים, מועצות לאומיות, איגודים מקצועיים,

חוו"ד מומחים, אינטרנט ומאגרי מידע ממוחשבים.

סיוע בריכוז, עיבוד וניתוח של נתוני צריכת תרופות בישראל ומחירי תרופות,

לצורך עבודת ועדת המשנה, כולל הצלבות מידע.

סיוע בבירור סוגיות שונות העולות בדיוני הוועדות ומעקב אחר הנושאים הנדונים

בהן.

סיוע בניהולו השוטף של מאגר המידע בנושא צריכת תרופות בישראל.

סיוע בריכוז ועיבוד מידע בנושאי כלכלת בריאות בתחום התרופות, כגון: השתתפות

עצמית, מחירי תרופות ואמצעי הכלת עלויות אחרים בשוק התרופות בישראל.

מתן מענה בכתב ובע"פ לפניות גורמי פנים וחוץ בנושא סל התרופות.

קיום קשר עם גורמים במשרד הבריאות ומחוצה לו, בנושאים בתחום האחריות

בתפקיד, לרבות קשר עם רשויות מקבילות בחו"ל.

השתתפות בוועדות מקצועיות, עפ"י מינוי מהגורם המוסמך ובתיאום עם הממונה.

ביצוע תפקידים נוספים בתחום המקצועי, בהתאם להנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף

************************************

השכלה ורישיונות:

—————————————-

לרוקחים- רישיון ישראלי לעסוק ברוקחות, רצוי תואר שני ברוקחות או במדעי

הטבע או במדעי החיים או במדעי הרפואה או בבריאות הציבור או במינהל מערכות

בריאות או בניהול טכנולוגיה או במדיניות ציבורית.
לחילופין,
תואר ראשון ושני באחד או יותר מהתחומים הבאים: במדעי החיים או במדעי הטבע

או במדעי הרפואה או בבריאות הציבור או במינהל מערכות בריאות או בניהול

טכנולוגיה או במדיניות ציבורית.

עדיפות לבעלי תואר ברוקחות.

ניסיון:

—————————————-

לבעלי תואר ראשון – שלוש שנים ניסיון מקצועי.

לבעלי תואר שני – שנתיים ניסיון מקצועי.

דרישות רצויות נוספות

************************************

ידע:

—————————————-

הכרת החוקים והתקנות הקשורים בתפקיד.

הכרת השימוש במערכות מידע ממוחשבות.

הכרת מאגרי מידע ממוחשבים בנושאי מידע תרופתי ורישום תרופות.

הכרת פרסומים מקצועיים עדכניים בתחום העיסוק.

שפות:

—————————————-

כושר הבעה בכתב ובע"פ בעברית ובאנגלית ברמה גבוהה.

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

כישורים אישיים:

—————————————-

יכולת תכנון וארגון.

יכולת גבוהה ללמידה עצמאית של נושאים מקצועיים חדשים.

יסודיות ויכולת עבודה עצמאית והפעלת שיקול דעת.

יכולת כתיבת ניירות עמדה.

יכולת לקיים יחסי אנוש תקינים.

מייל להגשת מועמדות:
einav.mazangia@moh.gov.il

נא לציין במייל את שם המשרה המבוקשת.

דילוג לתוכן