תאור התפקיד :
ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה לטיפול בפשע פרמצבטי ובשיווק והברחה של ציוד

רפואי (אמ"ר) מזוייף או גנוב, בכפוף לחוקים הרלוונטיים ובתיאום עם הממונה.

ביצוע בקרה ופיקוח במוסדות רפואה בכל רחבי הארץ ובכלל זה: בבתי חולים,

מרפאות, בתי מרקחת פרטיים וציבוריים ובקופות חולים, על פי תכנית עבודה

ולפי הצורך בהתאם לקריטריונים ולדרישות המקצועיות.

השתתפות בפעילות משטרתית, בפעילות רשויות המכס והמע"מ ובפעילות יחידות

ממשלתיות נוספות, לצורך חקירה, איתור, מניעה וטיפול בפשע פרמצבטי ובפשע

בתחום האמ"ר.

עיבוד המידע וממצאי הבקרות, הכנת דוחו"ת ביקורת, גיבוש המלצות לנקיטת

צעדים ולעדכון ההנחיות והנהלים ככל שנדרש.

הפניית ממצאי הבקרות למומחים בתחום, לפי נוהלי העבודה, לצורך קבלת חוות

דעת מקצועיות.

תיעוד ממצאי הבקרות ועדכון המידע במאגרי המידע הרלוונטיים.

השתתפות בפיתוח שיטות ואמצעי בקרה ופיקוח בתחומי האחריות בתפקיד.

קידום הליכי רגולציה וחקיקה בהתאם לתחומי האחריות, ובהתאם לדרישות ממונה.

השתתפות בפעולות הדרכה והסברה בתחומי האחריות, עפ"י הנחיות הממונה.

ייצוג המשרד בוועדות השונות בכנסת.

ביצוע תפקידים נוספים בתחום המקצועי, בהתאם להנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף

*****************************

רישיונות:

—————————————-

רישיון ישראלי לעסוק ברוקחות בהתאם לקבוע בפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[,

תשמ"א-1981

השכלה:

—————————————-

תואר ראשון ברוקחות.
רצוי תואר שני ברוקחות או בטוקסיקולוגיה או בפרמקולוגיה
או בכימיה או במדעי הרפואה או בבריאות הציבור או במינהל

מערכות בריאות.

ניסיון:

—————————————-

לבעלי תואר ראשון – ניסיון מקצועי של שלוש שנים.

לבעלי תואר שני – ניסין מקצועי של שנתיים.

דרישות רצויות נוספות

*****************************

ידע:

—————————————-

הכרת השימוש במערכות מידע ממוחשבות רלוונטיות לתפקיד.

רצויה הכרת החוקים, התקנות והנהלים הקשורים לתחום השיווק

והסחר בתרופות ובאמ"ר בארץ ובעולם.

שפות:

—————————————-

כושר הבעה בכתב ובע"פ בעברית ובאנגלית ברמה גבוהה.

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

כישורים אישיים:

—————————————-

יכולת פיקוח ובקרה.

יכולת תכנון, תיאום וארגון.

יוזמה, מסירות ואתיקה מקצועית.

יכולת ניהול משא ומתן.

תקשורת בינאישית ברמה גבוהה.

*הערה: נדרש בתפקיד יכולת עבודה בשעות בלתי שגרתיות ויכולת לביצוע עבודת

שטח בכל רחבי הארץ.

רצוי רישיון נהיגה בתוקף.

מייל להגשת מועמדות:
einav.mazangia@moh.gov.il

נא לציין במייל את שם המשרה המבוקשת.

דילוג לתוכן